Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.8.2020

Passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade med 89 procent i juli 2020

Totalt 262 567 passagerare flög via Finlands flygplatser i juli 2020, vilket var 89 procent färre än i juli 2019. Antalet passagerare mer än fördubblades dock jämfört med antalet i juni 2020. På Helsingfors-Vanda flygplats uppgick antalet passagerare till 216 851 och på övriga inrikes flygplatser till sammantaget 45 716 i juli 2020. Helsingfors-Vanda stod för 83 procent av det totala antalet passagerare på inrikes flygplatser.

I juli 2020 minskade passagerarantalet på Helsingfors-Vanda flygplats med 90 procent och det totala passagerarantalet på övriga inrikes flygplatser med 80 procent jämfört med juli 2019.

Av passagerarna reste 74 procent med utrikesflyg och 26 procent med inrikesflyg. Totalt 84 procent av passagerarna vid Helsingfors-Vanda flygplats reste med internationella flyg. Av passagerarna vid Helsingfors-Vanda flygplats reste 99 procent med reguljärflyg och en procent med charterflyg. När det gäller övriga inrikes flygplatser reste 2 procent av passagerarna med charterflyg.

Passagerarantalet på Finlands flygplatser i januari-juli 2020

Passagerarantalet på Finlands flygplatser i januari-juli 2020

Under januari-juli 2020 totalt 5,3 miljoner passagerare flög via Finlands flygplatser, vilket var 65 procent färre än i januari-juli 2019. Av passagerarna reste 71 procent med utrikesflyg och 29 procent med inrikesflyg. På Helsingfors-Vanda flygplats uppgick antalet passagerare till 4,2 miljoner och på övriga inrikes flygplatser till sammantaget 1,1 miljoner. Helsingfors-Vanda stod för 79 procent av det totala antalet passagerare på inrikes flygplatser.

Under januari-juli 2020 gods- och postbefordran inom flygtrafiken uppgick till totalt 79 179 ton, vilket var 38 procent färre än i januari-juli 2019. Av godsmängden 97 procent gick via Helsingfors-Vanda flygplats. Mätt i ton transporterades 99 procent i trafiken mellan Finland och utlandet. Av godsmängden var 43 591 ton avgående och 35 588 ton ankommande gods.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Matti Kokkonen 029 551 3770, sami.lahtinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (164,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 27.08.20020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftfart [e-publikation].
ISSN=2670-1839. juli 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ilma/2020/07/ilma_2020_07_2020-08-27_tie_001_sv.html