Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.9.2020

Passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade med 86 procent i augusti 2020

Totalt 332 958 passagerare flög via Finlands flygplatser i augusti 2020, vilket var 86 procent färre än i augusti 2019. På Helsingfors-Vanda flygplats uppgick antalet passagerare till 272 715 och på övriga inrikes flygplatser till sammantaget 60 243 i augusti 2020. Helsingfors-Vanda stod för 82 procent av det totala antalet passagerare på inrikes flygplatser.

I augusti 2020 minskade passagerarantalet på Helsingfors-Vanda flygplats med 87 procent och det totala passagerarantalet på övriga inrikes flygplatser med 78 procent jämfört med augusti 2019.

Av passagerarna reste 70 procent med utrikesflyg och 30 procent med inrikesflyg. Totalt 82 procent av passagerarna vid Helsingfors-Vanda flygplats reste med internationella flyg. Av passagerarna vid Helsingfors-Vanda flygplats reste 97 procent med reguljärflyg och 3 procent med charterflyg. När det gäller övriga inrikes flygplatser reste en procent av passagerarna med charterflyg.

Passagerarantalet på Finlands flygplatser i januari-augusti 2020

Passagerarantalet på Finlands flygplatser i januari-augusti 2020

Under januari-augusti 2020 totalt 5,7 miljoner passagerare flög via Finlands flygplatser, vilket var 68 procent färre än i januari-augusti 2019. Av passagerarna reste 71 procent med utrikesflyg och 29 procent med inrikesflyg. På Helsingfors-Vanda flygplats uppgick antalet passagerare till 4,5 miljoner och på övriga inrikes flygplatser till sammantaget 1,2 miljoner. Helsingfors-Vanda stod för 79 procent av det totala antalet passagerare på inrikes flygplatser.

Under januari-augusti 2020 gods- och postbefordran inom flygtrafiken uppgick till totalt 87 004 ton, vilket var 41 procent färre än i januari-augusti 2019. Av godsmängden 98 procent gick via Helsingfors-Vanda flygplats. Mätt i ton transporterades 99 procent i trafiken mellan Finland och utlandet. Av godsmängden var 47 888 ton avgående och 39 116 ton ankommande gods.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Jukka Tuominen 029 551 3635, sami.lahtinen@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (163,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 24.09.20020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftfart [e-publikation].
ISSN=2670-1839. augusti 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ilma/2020/08/ilma_2020_08_2020-09-24_tie_001_sv.html