Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.10.2020

Passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade med 90 procent i september 2020

Totalt 217 830 passagerare flög via Finlands flygplatser i september 2020, vilket var en minskning med 90 procent från året innan. På Helsingfors-Vanda flygplats uppgick antalet passagerare till 161 715 och på övriga inrikes flygplatser till totalt 56 115. Helsingfors-Vanda flygplats stod för 74 procent av det totala antalet passagerare på de inhemska flygplatserna.

I september 2020 minskade antalet passagerare på Helsingfors-Vanda flygplats med 92 procent och det totala antalet passagerare på övriga inrikes flygplatser med 83 procent jämfört med september 2019.

Av passagerarna reste 53 procent med utrikesflyg och 47 procent med inrikesflyg. Andelen passagerare som reste med utrikesflyg var 69 procent på Helsingfors-Vanda flygplats och sammanlagt sju procent på övriga inrikes flygplatser.

Passagerarantalet på Finlands flygplatser i januari-september 2020

Passagerarantalet på Finlands flygplatser i januari-september 2020

Under januari-september 2020 var passagerarantalet som reste via flygplatserna i Finland totalt 5,9 miljoner, vilket var en minskning med 70 procent från året innan. Av passagerarna reste 70 procent med utrikesflyg och 30 procent med inrikesflyg. På Helsingfors-Vanda flygplats var antalet passagerare 4,7 miljoner och på övriga inrikes flygplatser totalt 1,2 miljoner. Helsingfors-Vanda flygplats stod för 79 procent av antalet passagerare på de inhemska flygplatserna.

Under januari-september 2020 uppgick volymen av frakt- och postbefordran inom flygtrafiken till totalt 96 322 ton, vilket var 42 procent mindre än året innan. Mätt i ton transporterades 98 procent via Helsingfors-Vanda flygplats och 99 procent i trafiken mellan Finland och utlandet. Av den transporterade godsmängden var 52 964 ton avgående och 43 358 ton ankommande gods.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Tuominen 029 551 3635, Sami Lahtinen 029 551 3207, jukka.tuominen@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (163,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 29.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftfart [e-publikation].
ISSN=2670-1839. september 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ilma/2020/09/ilma_2020_09_2020-10-29_tie_001_sv.html