Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.11.2020

Passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade med 91 procent i oktober 2020

Totalt 196 279 passagerare flög via Finlands flygplatser i oktober 2020, vilket var en minskning med 91 procent från året innan. På Helsingfors-Vanda flygplats uppgick antalet passagerare till 147 736 och på övriga inrikes flygplatser till totalt 48 543. Helsingfors-Vanda flygplats stod för 75 procent av det totala antalet passagerare på de inhemska flygplatserna.

I oktober 2020 minskade antalet passagerare på Helsingfors-Vanda flygplats med 92 procent och det totala antalet passagerare på övriga inrikes flygplatser med 86 procent jämfört med oktober 2019.

Av passagerarna reste 56 procent med utrikesflyg och 44 procent med inrikesflyg. Andelen passagerare som reste med utrikesflyg var 71 procent på Helsingfors-Vanda flygplats och sammanlagt nio procent på övriga inrikes flygplatser.

Passagerarantalet på Finlands flygplatser i januari-oktober 2020

Passagerarantalet på Finlands flygplatser i januari-oktober 2020

Under januari-oktober 2020 reste totalt 6,1 miljoner passagerare via flygplatserna i Finland, vilket var en minskning med 72 procent från året innan. Av passagerarna reste 70 procent med utrikesflyg och 30 procent med inrikesflyg. På Helsingfors-Vanda flygplats var antalet passagerare 4,8 miljoner och på övriga inrikes flygplatser totalt 1,3 miljoner. Helsingfors-Vanda flygplats stod för 79 procent av antalet passagerare på de inhemska flygplatserna.

Under januari-oktober 2020 uppgick volymen av frakt- och postbefordran inom flygtrafiken till totalt 107 461 ton, vilket var 43 procent mindre än året innan. Mätt i ton transporterades 98 procent via Helsingfors-Vanda flygplats och 99 procent i trafiken mellan Finland och utlandet. Av den transporterade godsmängden var 59 003 ton avgående och 48 457 ton ankommande gods.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Tuominen 029 551 3635, Sami Lahtinen 029 551 3207, jukka.tuominen@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (162,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 26.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftfart [e-publikation].
ISSN=2670-1839. oktober 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ilma/2020/10/ilma_2020_10_2020-11-26_tie_001_sv.html