Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.12.2020

Passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade med 91 procent i november 2020

I november 2020 flög totalt 170 703 passagerare via Finlands flygplatser, vilket var 91 procent färre än året innan. På Helsingfors-Vanda flygplats uppgick antalet passagerare till 122 426 och på övriga inrikes flygplatser till totalt 48 277. Helsingfors-Vanda flygplats stod för 72 procent av det totala antalet passagerare på de inhemska flygplatserna.

I november 2020 minskade antalet passagerare på Helsingfors-Vanda flygplats med 92 procent och det totala antalet passagerare på övriga inrikes flygplatser med 85 procent jämfört med november 2019.

Av passagerarna reste 48 procent med utrikesflyg och 52 procent med inrikesflyg. Andelen passagerare som reste med utrikes flyg var 64 procent på Helsingfors-Vanda flygplats och sammanlagt sju procent på övriga inrikes flygplatser.

Passagerarantalet på Finlands flygplatser i januari-november 2020

Passagerarantalet på Finlands flygplatser i januari-november 2020

Under januari–november 2020 reste totalt 6,3 miljoner passagerare via flygplatserna i Finland, vilket var 74 procent färre än året innan. Av passagerarna reste 69 procent med utrikesflyg och 31 procent med inrikesflyg. På Helsingfors-Vanda flygplats var antalet passagerare 4,9 miljoner och på övriga inrikes flygplatser totalt 1,3 miljoner. Helsingfors-Vanda flygplats stod för 79 procent av antalet passagerare på de inhemska flygplatserna.

Under januari–november 2020 uppgick volymen av frakt- och postbefordran inom flygtrafiken till totalt 118 926 ton, vilket var 43 procent mindre än året innan. Mätt i ton transporterades 98 procent via Helsingfors-Vanda flygplats och 99 procent transporterades i trafiken mellan Finland och utlandet. Av den transporterade godsmängden var 64 785 ton avgående och 54 141 ton ankommande gods.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Tuominen 029 551 3635, Sami Lahtinen 029 551 3207, jukka.tuominen@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (163,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 29.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftfart [e-publikation].
ISSN=2670-1839. november 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ilma/2020/11/ilma_2020_11_2020-12-29_tie_001_sv.html