Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.1.2021

Passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade med 91 procent i december 2020

I december 2020 flög totalt 198 979 passagerare via Finlands flygplatser, vilket var 91 procent färre än året innan. På Helsingfors-Vanda flygplats uppgick antalet passagerare till 147 822 och på övriga inrikes flygplatser till totalt 51 157. Helsingfors-Vanda flygplats stod för 74 procent av det totala antalet passagerare på de inhemska flygplatserna.

I december 2020 minskade antalet passagerare på Helsingfors-Vanda flygplats med 91 procent och det totala antalet passagerare på övriga inrikes flygplatser likaså med 91 procent jämfört med november 2019.

Av passagerarna reste 52 procent med utrikesflyg och 48 procent med inrikesflyg. Andelen passagerare som reste med utrikes flyg var 68 procent på Helsingfors-Vanda flygplats och sammanlagt sex procent på övriga inrikes flygplatser.

Passagerarantalet på Finlands flygplatser i januari-december 2020

Passagerarantalet på Finlands flygplatser i januari-december 2020

Under januari–december 2020 reste totalt 6,5 miljoner passagerare via flygplatserna i Finland, vilket var 75 procent färre än året innan. Av passagerarna reste 69 procent med utrikesflyg och 31 procent med inrikesflyg. På Helsingfors-Vanda flygplats var antalet passagerare 5,1 miljoner och på övriga inrikes flygplatser totalt 1,4 miljoner. Helsingfors-Vanda flygplats stod för 79 procent av antalet passagerare på de inhemska flygplatserna.

Under januari–december 2020 uppgick volymen av frakt- och postbefordran inom flygtrafiken till totalt 132 032 ton, vilket var 42 procent mindre än året innan. Mätt i ton transporterades 98 procent via Helsingfors-Vanda flygplats och 99 procent transporterades i trafiken mellan Finland och utlandet. Av den transporterade godsmängden var 72 095 ton avgående och 59 938 ton ankommande gods.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Tuominen 029 551 3635, Sami Lahtinen 029 551 3207, jukka.tuominen@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (164,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 27.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftfart [e-publikation].
ISSN=2670-1839. december 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ilma/2020/12/ilma_2020_12_2021-01-27_tie_001_sv.html