Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 10.3.2022

Antalet passagerare på Finlands flygplatser började öka under andra halvåret 2021

År 2021 flög totalt 5,4 miljoner passagerare via Finlands flygplatser, vilket var 84 procent av passagerarantalet år 2020. Antalet passagerare i den internationella flygtrafiken minskade med 17 procent och i inrikestrafiken med 11 procent. På Helsingfors-Vanda flygplats uppgick antalet passagerare till 4,3 miljoner och på övriga inrikes flygplatser till totalt 1,1 miljoner. Helsingfors-Vanda flygplats stod för 79 procent av det totala antalet passagerare på inrikes flygplatser.

Passagerare på utrikes och inrikesflyg 2019–2021

Passagerare på utrikes och inrikesflyg 2019–2021

Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Tuominen 029 551 3635, jukka.tuominen@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (113,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 10.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftfart [e-publikation].
ISSN=2670-1839. 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ilma/2021/ilma_2021_2022-03-10_tie_001_sv.html