Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Uppgifterna i bokslutsstatistik över informationstjänster ingår framöver i struktur- och boksslutsstatistiken över företag

Uppgifterna i bokslutsstatistik över informationstjänster publiceras fr.o.m. år 2013 som en del av struktur- och bokslutsstatistiken över företag på adressen http://www.stat.fi/til/yrti/index_sv.html. Bokslutsstatistik över informationstjänster publiceras inte längre som en separat statistikgren fr.o.m. statistikåret 2013.

Statistikuppgifter från bokslutsstatistiken över informationstjänster har publicerats årligen på statistikens webbsidor och gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga där.

 


Senast uppdaterad 19.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bokslutsstatistik över informationstjänster [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/iptp/iptp_2014-08-13_uut_001_sv.html