Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning av de metoder som använts vid beräkning av Finlands EMU-underskott och -skuld

Beskrivningen innehåller uppgifter om de metoder och det källmaterial som använts vid utarbetandet av rapporten över Finlands EMU-underskott och -skuld. Utarbetandet och publiceringen av metodbeskrivningen baserar sig på EU-förordning. Beskrivningsstrukturen är likadan för alla EU-medlemsländer.

Beskrivning av de metoder som använts vid beräkning av Finlands EMU-underskott och -skuld (bara på engelska) pdf 37 sidor 243 kb

 


Senast uppdaterad 24.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2005, Beskrivning av de metoder som använts vid beräkning av Finlands EMU-underskott och -skuld . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2005/jali_2005_2006-11-15_men_001_sv.html