Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning av de metoder som använts vid beräkning av Finlands Offentlig sektorns underskott och skuld

Beskrivningen innehåller uppgifter om de metoder och det källmaterial som använts vid utarbetandet av rapporten över Finlands Offenlig sektorns underskott och skuld (så kallade EDP underskott och skuld rapportering). Utarbetandet och publiceringen av metodbeskrivningen baserar sig på EU-förordning. Beskrivningsstrukturen är likadan för alla EU-medlemsländer.

Beskrivning av de metoder som använts vid beräkning av Finlands Offentlig sektorns underskott och skuld (bara på engelska) pdf 38 pages 222 kb

 


Senast uppdaterad 24.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2011, Beskrivning av de metoder som använts vid beräkning av Finlands Offentlig sektorns underskott och skuld . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2011/jali_2011_2012-09-28_men_001_sv.html