Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning av de metoder som använts vid beräkning av underskott och skuld för den offentliga sektorn i Finland

Beskrivningen innehåller uppgifter om de metoder och det källmaterial som använts vid utarbetandet av rapporten över underskott och skuld för den offentliga sektorn i Finland (s.k. rapportering av EDP-underskott och -skuld). Utarbetandet och publiceringen av metodbeskrivningen baserar sig på EU-förordning. Beskrivningsstrukturen är likadan för alla EU-medlemsländer.

Beskrivning av de metoder som använts vid beräkning av underskott och skuld för den offentliga sektorn i Finland (bara på engelska) pdf 96 sidor 1 083 kb
Bilaga 1. Förteckning över enheter inom den offentliga sektorn i Finlands (bara på engelska) pdf 2 sidor 8 kb

 


Senast uppdaterad 24.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2012, Beskrivning av de metoder som använts vid beräkning av underskott och skuld för den offentliga sektorn i Finland . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2012/jali_2012_2014-01-24_men_001_sv.html