Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringar av offentliga sektorns EDP-underskott och skuld 2012–2015, miljoner euror

  Statistikår Senaste
publicering
1. publicering     1) Revision,
senaste
minus första
Underskott 2012 -4 362 -4 186 -176
2013 -5 315 -4 868 -447
2014 -6 495 -6 970 475
2015 -5 752 -5 696 -56
Skuld 2012 107 708 105 541 2 167
2013 114 801 112 664 2 137
2014 123 696 121 050 2 646
2015 133 111 130 746 2 365
1) Åren 2012-2013: 30.9.2014, då uppgifterna i statistiken publicerades enligt ENS 2010. År 2014, underskott: Nationalräkenskaperna 2.3.2015. År 2014, skuld: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2.3.2015. År 2015, underskott: Nationalräkenskaperna 16.3.2016. År 2015, skuld: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 16.3.2016

Källa: Den offentliga sektorns underskott och skuld. Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Suutarinen 029 551 2307, Jukka Hytönen 029 551 3484, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 30.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2015, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2015/jali_2015_2016-09-30_rev_001_sv.html