Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Metod- och tidsserierevidering inom nationalräkenskaperna

Beräkningsmetoderna för nationalräkenskaperna revideras 31.3. 2006. Samtidigt ändras räkenskapernas tidsserier fr.o.m. år 1975. I samband med revideringen görs ett flertal ändringar och korrigeringar av metoderna, vilket också påverkar bruttonationalprodukten i löpande priser och dess delpostnivåer samt andra uppgifter inom nationalräkenskaperna. Reviderngarna påverkar också bl.a. nyckeltalen för skattegraden samt för den offentliga sektorns EMU-underskott och bruttoskuld. De nya tidsserierna 1975-2004 publiceras 31.3.2006.

Förändringarna i årsräkenskaperna kommer att redovisas på Statistikcentralens webbsidor http://tilastokeskus.fi/til/vtp/men_sv.html


Senast uppdaterad 16.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/jali_2006-03-15_uut_001_sv.html