Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Den metodologiska manualen som styr den offentliga sektorns underskott och skuld statistiker (MGDD) har uppdaterad

Uppgifter gällande den offentliga sektorns underskott och skuld baserar sig på nationalräkenskaperna och de levereras till Europeiska kommissionen två gånger om året som en del av förfarandet vid alltför stora underskott (EDP). Den uppdaterade versionen av metodologiska manualen som styr statistikföringen, MGDD (Manual on Government Deficit and Debt, Implementation of ESA 2010), utkom i augusti 2019. Statistikcentralen har inlett en utvärdering av vad uppdateringen av manualen innebär i praktiken när det gäller uppgifterna om den offentliga ekonomis statistiken. Dessa revideringar kan leda till ändringar i kommande offentliggöranden av den offentliga sektorns underskott och skuld. Eventuella ändringar ska beskrivas i statistiken när de implementeras.


Senast uppdaterad 30.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/jali_2019-09-30_uut_001_sv.html