Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kommunalt avfall år 2014, ton

Avfall                                           Avfallsvolym Material återvinning Energiutvinning Till avstjälpningsplats
Blandavfall totalt 1 349 905 15 122 903 671 431 112
Separat insamlat total, av vilke 1 140 097 826 185 300 869 13 043
    Pappers- och kartongavfall 363 208 315 627 47 457 124
   Bioavfall 397 396 354 990 35 560 6 846
    Glasavfall 11 768 11 357 4 407
    Metalavfall 56 225 56 196 29 0
   Träavfall 50 845 2 961 47 625 259
   Plastavfall 50 998 4 497 46 455 46
   El- och elektronikskrot 59 373 59 333 40 0
   Andra separat insamlade 150 284 21 224 123 699 5 361
Annat 139 877 15 019 111 280 13 578
Allt totalt 2 629 879 856 326 1 315 820 457 733

Källa: Avfallstatistik - Kommunalt avfall 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 029 551 3463, Simo Vahvelainen 029 551 3457, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 01.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2014, Tabellbilaga 1. Kommunalt avfall år 2014, ton . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2014/jate_2014_2015-12-01_tau_001_sv.html