Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kommunalt avfall år 2015, ton

Avfall Avfallsvolym Material återvinning Energiutvinning Till avstjälpningsplats
Blandavfall totalt 1 268 259 553 975 358 292 348
Separat insamlat total, av vilke 1 391 044 1 092 036 290 267 8 741
   Pappers- och kartongavfall 516 491 479 302 37 180 9
   Bioavfall 364 602 341 247 20 639 2 716
   Glasavfall 84 815 76 975 7 672 168
   Metalavfall 114 382 114 382 0 0
   Träavfall 36 917 3 262 33 655 0
   Plastavfall 41 791 4 778 36 845 168
   El- och elektronikskrot 63 603 63 603 0 0
   Andra separat insamlade 168 444 8 487 154 277 5 680
Annat 78 976 18 749 46 554 13 673
Allt totalt 2 738 280 1 111 338 1 312 180 314 762

Källa: Avfallstatistik - Kommunalt avfall 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 029 551 3463, Simo Vahvelainen 029 551 3457, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 20.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2015, Tabellbilaga 1. Kommunalt avfall år 2015, ton . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2015/jate_2015_2016-12-20_tau_001_sv.html