Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kommunalt avfall 2019, ton

  Behandling totalt Material återvinning (utan kompostering och rötning) Kompostering och rötning Energiutvinning Förbränning utan energiutvinning Avstjälpningsplats
Blandavfall 1 536 962 0 10 748 1 515 281 0 10 933
Separat insamlat avfall, av vilke 1 430 673 898 458 428 498 99 317 349 4 051
 - Papper och pappavfall 441 879 433 551 0 8 328 0 0
 - Bioavfall 464 267 24 015 412 702 26 801 9 740
 - Glasavfall 80 350 80 061 0 35 0 254
 - Metallavfall 164 145 164 145 0 0 0 0
 - Träavfall 113 680 81 036 128 31 886 0 630
 - Plastavfall 74 497 56 594 0 17 894 9 0
 - El- och elektronikskrot 59 056 59 053 0 3 0 0
 - Andra separat insamlade 32 799 3 15 668 14 370 331 2 427
Annat avfall inte specificerat 155 070 17 214 2 309 120 511 351 14 685
Totalt avfall 3 122 705 915 672 441 555 1 735 109 700 29 669

Källa: Avfallstatistik - Kommunalt avfall 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pirtonen 029 551 3093, Juha Espo 029 551 3463, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 13 2019, Tabellbilaga 1. Kommunalt avfall 2019, ton . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2019/13/jate_2019_13_2020-12-09_tau_001_sv.html