Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kommunalt avfall 2020, ton

Behandling totalt Material återvinning (utan kompostering och rötning) Kompostering och rötning Energiutvinning Förbränning utan energiutvinning Avstjälpningsplats
Blandavfall 1 658 712 1 010 16 365 1 628 358 111 12 868
Separat insamlat avfall, av vilke 1 524 310 913 643 425 465 180 214 1 932 3 056
- Papper och pappavfall 483 962 478 834 0 5 121 7 0
- Bioavfall 494 279 27 401 411 920 53 306 7 1 645
- Glasavfall 80 860 80 138 0 22 20 680
- Metallavfall 128 948 128 941 0 0 7 0
- Träavfall 102 384 77 790 150 24 285 2 157
- Plastavfall 92 662 56 802 0 35 305 21 534
- El- och elektronikskrot 61 778 61 757 0 0 21 0
- Andra separat insamlade 79 437 1 980 13 395 62 175 1 847 40
Annat avfall inte specificerat 113 135 11 794 2 356 96 414 479 2 092
Totalt avfall 3 296 157 926 447 444 186 1 904 986 2 522 18 016

Källa: Avfallstatistik 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 029 551 3463, Heidi Pirtonen 029 551 3583, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 9.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. Kommunalt avfall 2020, Tabellbilaga 1. Kommunalt avfall 2020, ton . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2020/13/jate_2020_13_2021-12-09_tau_001_sv.html