Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 3.7.2006

Den offentliga sektorns finansiella tillgångar ökade ytterligare under det första kvartalet 2006

Den offentliga sektorns finansiella tillgångar ökade med över 4 miljarder euro under det första kvartalet år 2006. Samtidigt amorterade den offentliga sektorn sina skulder med nästan 6 miljarder euro. Den kraftiga stegringen av aktieplaceringarnas värde inverkade på ökningen av de finansiella tillgångarna. De finansiella nettotillgångarna, som beskriver skillnaden mellan de finansiella tillgångarna och skulderna, steg således totalt med något över 10 miljarder euro. Socialskyddsfondernas andel av beloppet var 4,3 miljarder, kommunernas 0,6 miljarder och statens 5,0 miljarder euro. Statens finansiella nettotillgångar visade nu ett positivt belopp, medan de ännu i slutet av år 1998 var negativa med över 40 miljarder euro.

Arbetspensionsanstalterna ökade sina fondplaceringar samt minskade sina aktieplaceringar och masskuldebrevslån. Största delen av arbetspensionsanstalternas fondplaceringar hade en utländsk inriktning. Den offentliga sektorns skuld sjönk jämfört med föregående kvartal, vilket huvudsakligen berodde på amorteringen av statens kortfristiga skuld med omkring 4,5 miljarder euro.

Statens finansiella nettotillgångar 1998-2006

Källa: Den offentliga sektorns finansräkenskaper. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko (09) 1734 3341, Reetta Varjonen (09) 1734 3533, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 3.7.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 1:a kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2006/01/jyrt_2006_01_2006-07-03_tie_001_sv.html