Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 22.12.2006

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar fortsatte att öka

Värdet på den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade med 4,7 miljarder euro under det tredje kvartalet år 2006 jämfört med det andra kvartalet. Största delen av ökningen (omkring 3,5 miljarder) berodde på socialskyddsfondernas och resten (1,2 miljarder) på statens ökat nettotillgångar. Värdestegringen av aktie- och fondplaceringar som bidrog till ökningen av nettotillgångarna ökade värdet av den offentliga sektorns tillgångar med nästan tre miljarder euro.

Staten återbetalade i början av tredje kvartalet en större masskuldebrevspost, vilket innebar att statens skuld i masskuldebrevslån sjönk med 5,4 miljarder till 51,2 miljarder euro under kvartalet. Skulden enligt den offentliga sektorns finansräkenskaper sjönk i sin helhet med något över fyra miljarder och uppgick till omkring 77,7 miljarder euro i slutet av tredje kvartalet.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar 1998-2006

Källa: Den offentliga sektorns finansräkenskaper

Förfrågningar: Matti Okko (09) 1734 3341, Reetta Varjonen (09) 1734 3533, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 22.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 3:e kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2006/03/jyrt_2006_03_2006-12-22_tie_001_sv.html