Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 3.10.2007

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade alltjämt under andra kvartalet år 2007

Den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar ökade under det andra kvartalet år 2007 med 9,7 miljarder euro och uppgick till 127,7 miljarder euro. Socialskyddsfondernas andel av ökningen var 3,2 miljarder, lokalförvaltningens 0,7 miljarder och statens 5,7 miljarder euro. Till den kraftiga ökningen av de finansiella tillgångarna bidrog den gynnsamma kursutvecklingen av statens och socialskyddsfondernas aktie- och fondplaceringar samt ökningen av statens inlåningsstock med 4,6 miljarder euro. Också den offentliga sektorns skulder ökade något under det andra kvartalet. Statens masskuldebrevslån ökade med 2,6 miljarder och penningmarknadsinstrumenten minskade med 1,5 miljarder euro.

Marknadsvärdet för arbetspensionsanstalternas aktier uppgick i slutet av det andra kvartalet år 2007 till 58,5 miljarder euro. Ökningen var 3,8 miljarder euro jämfört med föregående kvartal till följd av den gynnsamma kursutvecklingen. Under perioden placerade arbetspensionsanstalterna ytterligare 1,8 miljarder euro i placeringsfonderna.

Arbetspensionsanstalternas aktie- och fondandelsplaceringar har korrigerats för det första kvartalets del på grund av ett fel i källmaterialet. Placeringarna ökade med 5,8 miljarder euro i förhållande till den uppgift som publicerades i juli.

Arbetspensionsanstalternas aktier och andelar

Källa: Den offentliga sektorns finansräkenskaper. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari (09) 1734 3538, Matti Okko (09) 1734 3341, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 3.10.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 2:a kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2007/02/jyrt_2007_02_2007-10-03_tie_001_sv.html