Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 4.1.2008

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar 131 miljarder i slutet av det tredje kvartalet 2007

Den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar fortsatte att öka under det tredje kvartalet år 2007 med 3,8 miljarder euro och uppgick till 131 miljarder euro. Socialskyddsfondernas andel av ökningen av nettotillgångarna var 2,1 miljarder och statens 1,1 miljarder euro. På de finansiella nettotillgångarna, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder inverkade närmast den minskade statsskulden och ökningen av arbetspensionsanstalternas finansiella tillgångar.

Staten återbetalade under det tredje kvartalet en masskuldebrevspost, vilket innebar att statens masskuldebrevslån sjönk med 5,5 miljarder till 47,6 miljarder euro under kvartalet. Den offentliga sektorns sammanlagda skuld till marknadspris uppgick till 75,3 miljarder euro i slutet av kvartalet, vilket är 4,5 miljarder euro mindre än i slutet av det andra kvartalet. Även om ökningen av arbetspensionsanstalternas finansiella tillgångar avtog något under det tredje kvartalet var placeringarna i placeringsfonder fortsättningsvis kraftiga. I fonderna strömmade in kapital för 3,5 miljarder euro under perioden och i slutet av perioden var marknadsvärdet av arbetspensionsanstalternas fondplaceringar 29 miljarder.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Källa: Den offentliga sektorns finansräkenskaper. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reetta Varjonen-Ollus (09) 1734 3533, Matti Okko (09) 1734 3341, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 4.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 3:e kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2007/03/jyrt_2007_03_2008-01-04_tie_001_sv.html