Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Offentliga sektorns finansräkenskaper 2008, 1:a kvartalet

2008
1:a kvartalet
Offentliggöranden

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2008/01/index_sv.html