Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 3.7.2009

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under det första kvartalet år 2009

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar (finansiella tillgångar minus skulder) fortsatte att minska under det första kvartalet år 2009. Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar minskade under januari–mars med 4,7 miljarder euro till 90,1 miljarder. Statens finansiella tillgångar minskade med 3,4 miljarder och lokalförvaltningens med 1,9 miljarder euro, medan socialskyddsfondernas tillgångar ökade med 0,5 miljarder euro. Jämfört med situationen året innan har den offentliga sektorns finansiella tillgångar minskat med omkring en fjärdedel.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade nästan oavbrutet fr.o.m. år 2003, men vände nedåt i slutet av år 2007. Nedgången blev brantare under det tredje kvartalet år 2008 och under det senaste året har den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar minskat med rentav 31,5 miljarder euro. Bakom detta ligger den kraftiga nedgången i aktiekurserna, vilket inverkade i synnerhet på värdet av pensionstillgångar och statens bolagsägande.

I slutet av det första kvartalet uppgick arbetspensionsanstalternas och övriga socialskyddsfonders finansiella tillgångar till 93,0 miljarder euro, vilket är 15,2 miljarder euro mindre än året innan. Minskningen berodde till stor del på kapitalförluster vid aktie- och fondplaceringar. Också värdet på statens aktieinnehav minskade under året med nästan 13 miljarder euro.

Statens totala skuld till marknadspris ökade under januari–mars med 7,2 miljarder till 69,7 miljarder euro. Staten skuldsatte sig närmaste genom att emittera nya masskuldebrevslån till allmänheten. Också statens kortfristiga skuld ökade med 0,5 miljarder euro. Kommunernas och samkommunernas skuld ökade under samma period till 19 miljarder euro. Ökningen var 0,7 miljarder euro.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko (09) 1734 3341, Marika Männistö (09) 1734 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 03.07.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 1:a kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2009/01/jyrt_2009_01_2009-07-03_tie_001_sv.html