Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 2.10.2009

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar vände uppåt under andra kvartalet år 2009

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar (differensen mellan finansiella tillgångar och skulder) ökade med 7,2 miljarder euro till 97,5 miljarder euro under det andra kvartalet år 2009. Statens finansiella tillgångar ökade med 2,4 miljarder, lokalförvaltningens med 0,9 miljarder och socialskyddsfondernas med 4,3 miljarder euro. En stor del av ökningen av de finansiella nettotillgångarna under det andra kvartalet var en följd av ökningen av aktiekurserna och t.ex. värdet av statens aktieinnehav steg med nästan två miljarder euro.

Trots ökningen av de finansiella tillgångarna var statens skulder 1,9 miljarder euro större än tillgångarna i slutet av det andra kvartalet. Jämfört med situationen för ett år sedan hade statens finansiella tillgångar minskat med nästan 19 miljarder euro. Statens totala skuld till marknadspris sjönk under april–juni med 7,9 miljarder till 61,5 miljarder euro.

Kommunernas och samkommunernas skuldsättning fortsatte och jämfört med situationen för ett år sedan har deras finansiella nettotillgångar minskat med 2,3 miljarder euro.

Under år 2009 har arbetspensionsanstalterna och övriga socialskyddsfonders finansiella tillgångar vänt klart uppåt. De uppgick till 97,2 miljarder euro i slutet av det andra kvartalet. Marknadsvärdet för arbetspensionsanstalternas aktieinvesteringar uppgick i slutet av det andra kvartalet år 2009 till 40,1 miljarder euro. I och med den gynnsamma kursökningen var ökningen 3,5 miljarder euro jämfört med föregående kvartal.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade nästan oavbrutet fr.o.m. år 2003, men vände nedåt i slutet av år 2007. Nedgången blev brantare under det tredje kvartalet år 2008 och under det senaste året har den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar minskat med rentav 30,0 miljarder euro. Bakom detta ligger den kraftiga nedgången i aktiekurserna och statens ökade upplåning.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko (09) 1734 3341, Marika Männistö (09) 1734 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (182,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 2.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 2:a kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2009/02/jyrt_2009_02_2009-10-02_tie_001_sv.html