Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Den offentliga sektorns finansiella tillgångar, skulder och nettotillgångar, md. euro

Data Sektor 1) Tid
  2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    Q1-09    Q2-09    Q3-09
Tillgångar S13 126.9 126.1 126.5 142.5 157.1 175.6 195.1 210.1 178.2 181.4 182.9 196.6
S1311 46.1 44.6 43.3 53.3 58.1 64.1 72.4 76.8 61.9 65.6 59.6 66.3
S1313 17.5 16.6 17.3 17.6 18.3 18.7 20.1 20.9 20.6 20.2 21.3 21.0
S1314 63.2 64.9 65.8 71.6 80.7 92.8 102.6 112.4 95.6 95.6 102.0 109.3
Skulder S13 85.8 82.0 81.3 84.8 87.3 84.8 82.6 82.6 84.1 91.2 83.1 89.5
S1311 72.2 68.9 67.6 70.3 71.4 67.8 65.1 61.9 62.6 69.7 61.1 67.5
S1313 12.1 12.1 12.5 13.3 14.5 15.3 16.2 17.4 18.3 18.8 19.1 18.9
S1314 1.5 1.1 1.1 1.3 1.4 1.6 1.3 3.4 3.2 2.7 2.9 3.0
Netto S13 41.1 44.0 45.2 57.7 69.8 90.8 112.5 127.5 94.1 90.2 99.8 107.1
S1311 -26.1 -24.3 -24.3 -17.0 -13.3 -3.7 7.3 15.0 -0.7 -4.0 -1.6 -1.3
S1313 5.5 4.5 4.8 4.4 3.8 3.4 3.8 3.5 2.3 1.4 2.2 2.1
S1314 61.7 63.8 64.7 70.4 79.3 91.2 101.3 109.0 92.5 92.9 99.1 106.2
1) S13 Offentlig sektor S1311 Staten S1313 Lokalförvaltning S1314 Socialskyddsfonder

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari (09) 1734 3538, Marika Männistö (09) 1734 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 18.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 3:e kvartalet 2009, Den offentliga sektorns finansiella tillgångar, skulder och nettotillgångar, md. euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2009/03/jyrt_2009_03_2009-12-18_tau_001_sv.html