Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.12.2010

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar steg under tredje kvartalet år 2010

Den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick i slutet av tredje kvartalet år 2010 till 110,6 miljarder euro, vilket är 3,2 miljarder euro mer än i slutet av andra kvartalet.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Socialskyddsfondernas finansiella nettotillgångar uppgick i slutet av tredje kvartalet till 132,1 miljarder euro, vilket är 5,8 miljarder euro mer än i slutet av andra kvartalet. Lokalförvaltningens finansiella nettotillgångar var 0,6 miljarder euro och minskade under tredje kvartalet med 0,9 miljarder euro. Statens finansiella nettotillgångar minskade under tredje kvartalet med 1,7 miljarder euro till –22,1 miljarder euro. Den kraftiga ökningen av socialskyddsfondernas finansiella nettotillgångar berodde i huvudsak på uppgången i marknadsvärdet för arbetspensionsanstalternas aktier och andelar. Samtidigt placerade arbetspensionsanstalterna tillgångar för 1,9 miljarder euro i aktier och andelar. Mest ökade placeringarna i fondandelar, i vilka placerades nytt kapital på 1,4 miljarder euro.


Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki (09) 1734 2324, Anu Heikkilä (09) 1734 2309, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (219,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 3:e kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2010/03/jyrt_2010_03_2010-12-17_tie_001_sv.html