Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 31.3.2011

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar steg under sista kvartalet år 2010

Den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick i slutet av sista kvartalet år 2010 till 115,1 miljarder euro, vilket är 2,2 miljarder euro mer än i slutet av tredje kvartalet.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Socialskyddsfondernas finansiella nettotillgångar uppgick i slutet av sista kvartalet till 137,7 miljarder euro, vilket är 5,2 miljarder euro mer än i slutet av tredje kvartalet. Lokalförvaltningens finansiella nettotillgångar var 0,2 miljarder euro och minskade under sista kvartalet med 0,8 miljarder euro. Statens finansiella nettotillgångar minskade med 2,2 miljarder euro till -22,7 miljarder euro. Den kraftiga ökningen av socialskyddsfondernas finansiella nettotillgångar berodde i huvudsak på uppgången i marknadsvärdet av arbetspensionsanstalternas aktier och andelar. Samtidigt placerade arbetspensionsanstalterna tillgångar för 1,8 miljarder euro i aktier och andelar och för 1,0 miljarder euro i penningmarknadsinstrument.


Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki (09) 1734 2324, Anu Heikkilä (09) 1734 2309, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (218,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 31.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 4:e kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2010/04/jyrt_2010_04_2011-03-31_tie_001_sv.html