Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 16.12.2011

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar 102,9 miljarder euro i slutet av tredje kvartalet 2011

Den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, minskade betydligt under tredje kvartalet 2011. Sammanlagt minskade de finansiella nettotillgångarna med 14,2 miljarder euro till 102,9 miljarder euro.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Statsförvaltningens finansiella nettotillgångar var i slutet av tredje kvartalet -31,4 miljarder euro. Under kvartalet minskade de med totalt 6,9 miljarder euro. Arbetspensionsanstalternas och övriga socialskyddsfonders finansiella tillgångar uppgick till 131,9 miljarder euro i slutet av kvartalet, vilket är 7,7 miljarder euro mindre än i slutet av andra kvartalet. Till minskningen av statsförvaltningens och socialskyddsfondernas finansiella nettotillgångar bidrog i synnerhet den kraftiga nedgången i aktiekurser, vilket i betydande grad påverkade värdet av pensionstillgångar och statens bolagsägande. Under tredje kvartalet ökade arbetspensionsanstalterna den överförbara inlåningen med 1,6 miljarder euro samt sina investeringar i kortfristiga skuldebrev med 1,0 miljarder euro och i masskuldebrev med 1,3 miljarder euro. Samtidigt minskade man stocken av investeringar i fondandelar och börsnoterade aktier med ett värde av 3,4 miljarder euro. Lokalförvaltningens finansiella nettotillgångar var nästan oförändrade jämfört med föregående kvartal.


Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki (09) 1734 2324, Anu Heikkilä (09) 1734 2309, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 3:e kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2011/03/jyrt_2011_03_2011-12-16_tie_001_sv.html