Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 30.3.2012

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgång-ar minskade något under sista kvartalet år 2011

Den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella till-gångar och skulder, uppgick till 100,7 miljarder euro i slutet av år 2011. Sammanlagt minskade de finansiella nettotillgångarna med 1,5 miljarder euro från föregående kvartal.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Statsförvaltningens finansiella nettotillgångar minskade under kvartalet med totalt 3,5 miljarder euro och var i slutet av året –34,6 miljarder euro. Minskningen av de finansiella nettotillgångarna förklaras närmast med att statsförvaltningens kortfristiga lån, penningmarknadsinstrument och masskuldebrevslån ökat, medan sedlar, mynt och inlåning minskat. I slutet av år 2011 uppgick statens totala skuld enligt finansräkenskaperna till 93,7 miljarder euro, vilket är omkring 7,9 miljarder mer än året innan.

Arbetspensionsanstalternas och övriga socialskyddsfonders finansiella nettotillgångar var i slutet av kvartalet 134,8 miljarder euro, dvs. 3,1 miljarder mer än i slutet av tredje kvartalet, men 2,5 miljarder mindre än året innan. Under sista kvartalet 2011 placerade arbetspensionsanstalterna totalt omkring 0,7 miljarder euro i masskuldebrevslån och minskade sitt innehav av noterade aktier med 1,1 miljarder euro.

Lokalförvaltningens finansiella nettotillgångar försvagades under det sista kvartalet från 1,7 miljarder till 0,5 miljarder euro i och med ökningen av lånestocken.


Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri (09) 1734 3382, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (222,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.03.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 4:e kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2011/04/jyrt_2011_04_2012-03-30_tie_001_sv.html