Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 30.9.2013

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade något under andra kvartalet 2013

Den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick i slutet av andra kvartalet 2013 till 111,1 miljarder euro. De finansiella nettotillgångarna ökade med 1,2 miljarder euro under kvartalet. Ökningen förklaras i huvudsak av en ökning av statsförvaltningens tillgångar. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns finansräkenskaper.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Statsförvaltningens finansiella nettotillgångar, som nådde sin lägsta nivå under första kvartalet 2013, ökade med 1,5 miljarder euro under andra kvartalet främst i och med att inlåningen ökade. Statsförvaltningens finansiella nettotillgångar uppgick i slutet av juni till -42,1 miljarder euro, vilket ganska exakt motsvarar nivån vid årsskiftet.

Arbetspensionsanstalternas och övriga socialskyddsfonders finansiella nettotillgångar minskade under andra kvartalet från 154,0 miljarder euro till 153,1 miljarder euro på grund av kapitalförluster. Under kvartalet flyttade socialskyddsfonderna sina tillgångar till överförbara inlåningskonton och ökade sitt innehav av särskilt masskuldebrevslån. Placeringarna i fondandelar, som ökat kraftigt under de två föregående kvartalen, vände nu nedåt.

Lokalförvaltningens finansiella tillgångar ökade med något under en miljard euro under andra kvartalet 2013. Den största delen av ökningen förklaras av en ökning av lånefordringar och överförbar inlåning. Då lokalförvaltningens skulder bara ökade med 0,5 miljarder euro, förbättrades den finansiella nettoställningen med 0,4 miljarder euro.


Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri 09 1734 3382, Timo Ristimäki 09 1734 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (218,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 2:a kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2013/02/jyrt_2013_02_2013-09-30_tie_001_sv.html