Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.12.2013

Kapitalvinsterna ökade den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar under tredje kvartalet 2013

Den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar ökade med 4,4 miljarder euro till 115,1 miljarder euro under tredje kvartalet 2013. Till ökningen av de finansiella nettotillgångarna, dvs. skillnaden mellan tillgångar och skulder, bidrog främst kapitalvinsterna som influtit till arbetspensionsanstalter och andra socialskyddsfonder. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns finansräkenskaper.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Statsförvaltningens finansiella nettotillgångar, som nådde sin lägsta nivå i början av år 2013, ökade måttligt för andra kvartalet i följd. I slutet av tredje kvartalet var skillnaden mellan statsförvaltningens finansiella tillgångar och skulder -41,3 miljarder euro, medan den tre månader tidigare var -41,9 miljarder euro. Under kvartalet minskade statsförvaltningens stock av masskuldebrevslån, vilket i sin tur syntes i en minskning av insättningar. Statsförvaltningens finansiella tillgångar ökade närmast till följd av att marknadsvärdet på statens bolagsinnehav steg.

Arbetspensionsanstalternas och övriga socialskyddsfonders finansiella tillgångar översteg under tredje kvartalet 2013 för första gången 160 miljarder euro och detta medförde en tydlig ökning också av hela den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar. Ökningen av socialskyddsfondernas tillgångar från 156,3 miljarder euro till 161,1 miljarder euro förklaras till största delen av kapitalvinsterna på noterade aktier.

Socialskyddsfondernas placeringsbeteende var ganska återhållsamt under den granskade perioden. Under kvartalet placerade socialskyddsfonderna mest i andelar i placeringsfonder räknat i netto.

Lokalförvaltningens finansiella nettotillgångar uppgick till -0,1 miljarder euro i slutet av tredje kvartalet år 2013. Den finansiella nettoställningen var i praktiken oförändrad under kvartalet, då tillgångarna och skulderna minskade i samma förhållande.


Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri 09 1734 3382, Timo Ristimäki 09 1734 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (245,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 19.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 3:e kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2013/03/jyrt_2013_03_2013-12-19_tie_001_sv.html