Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Revidering av sektorernas finansiella nettotillgångar jämfört med första publiceringen, mn euro

  Senaste offentliggörandet 28.6.2019 1:a offentliggörandet Revideringar
S13 Offentlig sektor 2018Q2 137 837 137 683 154
2018Q3 139 624 140 402 -778
2018Q4 122 380 122 457 -77
S1311 Staten 2018Q2 -61 345 -61 830 485
2018Q3 -60 873 -60 893 20
2018Q4 -65 663 -65 707 44
S1313 Lokalförvaltning 2018Q2 -546 -220 -326
2018Q3 -1 461 -685 -776
2018Q4 -4 098 -3 896 -202
S1314 Socialskyddsfonder 2018Q2 199 728 199 733 -5
2018Q3 201 958 201 980 -22
2018Q4 192 141 192 060 81

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli-Pekka Aaltonen 029 551 3090, Aaro Hottinen 029 551 3231, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.06.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 1:a kvartalet 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2019/01/jyrt_2019_01_2019-06-28_rev_001_sv.html