Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Revidering av sektorernas finansiella nettotillgångar jämfört med första publiceringen, mn euro

  Senaste offentliggörandet 24.6.2021 1:a offentliggörandet Revideringar
S13 Offentlig sektor 2020Q2 130 651 132 229 -1 578
2020Q3 135 959 136 836 -877
2020Q4 152 196 152 349 -153
S1311 Staten 2020Q2 -63 506 -63 481 -25
2020Q3 -62 550 -62 939 389
2020Q4 -60 655 -60 100 -555
S1313 Lokalförvaltning 2020Q2 -8 124 -7 106 -1 018
2020Q3 -8 837 -7 726 -1 111
2020Q4 -7 532 -7 921 389
S1314 Socialskyddsfonder 2020Q2 202 281 202 816 -535
2020Q3 207 346 207 501 -155
2020Q4 220 383 220 370 13

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli-Pekka Aaltonen 029 551 3090, Aaro Hottinen 029 551 3231, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 1:a kvartalet 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2021/01/jyrt_2021_01_2021-06-24_rev_001_sv.html