Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns finansräkenskaper 2021, 4:e kvartalet

Publicerad: 24.9.2021

De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar ökade under andra kvartalet 2021

De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick till 172,5 miljarder euro i slutet av andra kvartalet 2021. De finansiella nettotillgångarna ökade med 13,0 miljarder euro från föregående kvartal. Ökningen berodde till största delen på arbetspensionsanstalternas och statsförvaltningens kapitalvinster. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över de offentliga samfundens finansräkenskaper.

De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar

De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli-Pekka Aaltonen 029 551 3090, Jose Lahtinen 029 551 3776, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 24.09.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 2:a kvartalet 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2021/02/jyrt_2021_02_2021-09-24_tie_001_sv.html