Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kostnadsindexet för lastbilstrafik har reviderats

Kostnadsindexet för lastbilstrafik har reviderats. Indexets viktstruktur har korrigerats för att motsvara kostnadsstrukturen 2010. Samtidigt har basåret ändrats till 2010. Totalindexserierna för trafiktyper, med basåren 2005=100, 1990=100 och 1974=100, förlängs genom kedjning. Framställningen av in-dexserien med basår 2000=100 har upphört.


Senast uppdaterad 20.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för lastbilstrafik [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kalki/kalki_2012-02-17_uut_001_sv.html