Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Statistiken över materialflöden i samhällsekonomin beskriver i massaenhet (ton) hur mycket material som tagits i bruk ur naturen eller på annat vis transporterats eller omvandlats. Denna materialmängd samt dess förhållande till andra totalstorheter beskriver beroendet av material inom samhällsekonomin och det tryck som den ekonomiska verksamheten riktar mot miljön. Särskild uppmärksamhet har fästs vid utvecklingen av förhållandet mellan bruttonationalprodukten och den materialmängd som behövs för dess produktion. I statistiken över materialflöden i samhällsekonomin har användningsmängderna av olika materialflöden såsom sten, olja, trä räknats ihop. Det innebär dock att totalstorheterna i räkenskaperna över materialflöden inte direkt visar intensiteten eller kvaliteten när det gäller den miljöbelastning som ekonomiska aktiviteter förorsakat. Statistiken över materialflöden i samhällsekonomin ingår i miljöräkenskaperna. Det yttersta syftet med miljöräkenskaperna är en statistisk beskrivning av växelverkan mellan miljö och ekonomi, som till största delen följer de grundläggande begreppen och klassificeringarna i nationalräkenskaperna. Europeiska unionens förordning om europeiska miljöräkenskaper (nr 691/2011) förpliktar medlemsländerna att statistikföra och rapportera materialflöden inom samhällsekonomin årligen, för första gången år 2013 och fr.o.m. statistikåret 2008. Statistiken ingår i FN:s system för integrerade miljöräkenskaper (SEEA) och beskriver fysiska flöden inom samhällsekonomin.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Materialflöden i samhällsekonomin [e-publikation].
ISSN=2242-1270. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kanma/meta_sv.html