Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Statistiken över totalproduktionen av ägg nedlagd

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentralens Statistiken över totalproduktionen av ägg har från och med början av 2010 införlivats med Produktionsstatistiken för ägg. Samtidigt ändrades namnet på Produktionsstatistiken för ägg till Produktionen av ägg.

 

 


Senast uppdaterad 4.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalproduktionen av ägg [e-publikation].
Helsingfors: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kanmkt/kanmkt_2010-01-04_uut_001_sv.html