Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Handelns bokslutsstatistik i juli 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången finns på sidan TOL 2008. Mera information om näringsgrensindelningen TOL 2008, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

I Handelns bokslutsstatistik införs TOL 2008 vid insamling av uppgifter för år 2008. De preliminära uppgifterna i handelns bokslutsstatistik för år 2008 publiceras i juli 2009 enligt näringsgrensindelningen TOL 2008. Uppgifterna publiceras för statistikåret och för jämförelseåret. Uppgifter enligt TOL 2002 publiceras för statistikåret 2008 i statistikdatabasen StatFin. Uppgifterna för år 2009 publiceras inte längre enligt TOL 2002. På statistikens webbsidor och i databastjänsterna kommer också de uppgifter som tidigare publicerats enligt TOL 2002 fortfarande att finnas tillgängliga.

På webbsidan för handeln finns mera information om tillämpningen av näringsgrensindelningen TOL 2008.

Ändringarna i näringsgrensindelningen för handeln vid övergången till TOL 2008

Huvudgrupperna och 2-siffernivåerna enligt näringsgrensindelningen TOL 2002:

G Handel

50 Bilhandel

51 Partihandel exkl. agenturhandel

52 Detaljhandel

Huvudgrupperna och 2-siffernivåerna enligt näringsgrensindelningen TOL 2008:

G Handel

45 Bilhandel

46 Partihandel exkl. agenturhandel

47 Detaljhandel

Innehållet i huvudgruppen (G) i näringsgrensindelningen TOL 2008 ändras något jämfört med motsvarande i TOL 2002.

Från näringsgrenen bilhandel överförs delar till 47 Detaljhandel, C tillverkning och H Transport och magasinering;

 • 50501 Servicestationsverksamhet och 50502 Detaljhandel med drivmedel från automater övergår från bilhandel till detaljhandeln 47301 servicestationsverksamhet och 47302 detaljhandel med bränslen i automater.
 • En del av näringsgrenen 50201 Underhåll och reparation av motorfordon övergår till C tillverkning och där till näringsgrenen 33130 till Reparation av elektronisk och optisk utrustning och en del till H Transport och magasinering och där till näringsgrenen 52219 Övriga stödtjänster till landtransport. Bilhandeln omfattar fortsättningsvis näringsgrenen 45201 Underhåll och reparation av motorfordon.

Från näringsgrenarna inom detaljhandeln övergår underhåll- och reparationsfunktionen till näringsgrenen S Annan serviceverksamhet och till C tillverkning;

 • Från 52451 Detaljhandel med hushållsapparater och hemelektronik till 95210 Reparation av hemelektronik
 • Från 52464 Låssmeds- och nyckelaffärer till 95290 Reparation av övriga hushållsartiklar och personliga artiklar
 • Från 52493 Detaljhandel med kommunikationsutrustning och kontorsmaskiner till 95120 Reparation av kommunikationsutrustning
 • Från 52710 Reparation av skodon och lädervaror till 95230 Lagning av skodon och lädervaror
 • Från 52720 Reparation av elektriska hushållsartiklar till 95210 Reparation av hemelektronik och till 95220 Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och trädgård
 • Från 52730 Reparation av ur och guldsmedsvaror till 95250 Reparation av ur och guldsmedsvaror
 • Från 52740 Annan reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar till 95120 Reparation av kommunikationsutrustning, 95220 Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och trädgård och 95290 Reparation av övriga hushållsartiklar och personliga artiklar samt till näringsgrenen 13300 Blekning, färgning och annan textilberedning inom tillverkning.

I näringsgrensindelningen TOL 2008 överförs delar till handeln enligt följande:

Till partihandeln kommer delar från näringsgrenen O Andra samhälleliga tjänster, och till detaljhandeln

näringsgrenar från DN Övrig tillverkning samt från H Hotell- och restaurangverksamhet;

 • Till 46110 Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat kommer delar av näringsgrenen 92620 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet
 • Till 47599 Specialiserad butikshandel med hushållsartiklar som inte klassificerats på annat håll kommer en del från näringsgrenen 36630 Tillverkning som ej hör till någon annan grupp
 • Till näringsgrenen 47990 Detaljhandel, ej i butik kommer delar från 55520 Catering.

Senast uppdaterad 9.3.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelns bokslutsstatistik [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/katipa/katipa_2009-01-27_uut_001_sv.html