Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Antalet husdjur.

Statistiken Husdjursproduktionens struktur nedlagd

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentralens Husdjursproduktionens struktur, Antalet nötkreatur, Antalet svin och Antalet övriga husdjur sammanslås fr.o.m. år 2010 med den nya statistiken Antalet husdjur, som publiceras första gången på basis av uppgifterna för referensåret 2009.

 


Senast uppdaterad 25.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kotieläintuotannon rakenne [e-publikation].
Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, Tike [hänvisat: 14.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/keltra/keltra_2010-01-25_uut_001_sv.html