Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.3.2006

Inflationen i februari 0,9 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat var i februari 0,9 procent. I januari var den 0,8 procent.

Dyrare bränslen höjde konsumentpriserna mest på årsnivå. Stegringen av bostadspriser, högre hyror samt dyrare restaurangpriser och kollektivtrafik inverkade också på inflationen. Stegringen av konsumentpriser dämpades å sin sida mest av billigare samtalsavgifter, grönsaker och personbilar jämfört med året innan.

Från januari till februari steg konsumentpriserna med 0,8 procent, vilket främst berodde på ett färre antal klädrealisationer samt på att grönsakerna, bostäderna och bränslet blev dyrare.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 55 000 prisuppgifter om 497 varor i mitten av varje månad i ungefär 3 500 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå 1/2001-2/2006

kuva

Konsumentprisindexet reviderades

Varukorgen och viktstrukturen för konsumentprisindexet reviderades att motsvara konsumtionsstrukturen år 2005. Det första nya indexet, konsumentprisindex 2005=100, för januari 2006 publicerades den 17 februari 2006 kl.10.

Källa: Konsumentprisindex 2006, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Koskimäki (09) 1734 3479, khi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 14.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. februari 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2006/02/khi_2006_02_2006-03-14_tie_001_sv.html