Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.6.2007

Inflationen i maj 2,4 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat var i maj 2,4 procent. I april var den 2,6 procent. Inflationen blev långsammare främst på grund av att priserna på grönsaker gick ned.

Omkring hälften av ökningen av konsumentpriserna på årsnivå berodde på dyrare boende. Boendepriserna steg främst på grund av högre bostadslåneräntor, dyrare aktielägenheter, fastigheter och renoveringskostnader samt högre elpriser och hyreshöjningar. Också högre räntor på konsumtionskrediter och dyrare telefonavgifter, livsmedel samt högre restaurang- och kafépriser påverkade inflationen. Stegringen av konsumentpriserna dämpades däremot i maj mest på grund av att priserna på hemelektronik, databehandlingsutrustning och bränsle samt ersättningsgilla receptbelagda läkemedel och begagnade personbilar gick ned jämfört med året innan.

Från april till maj gick konsumentpriserna ned med 0,1 procent, vilket främst berodde på billigare grönsaker.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 60 000 prisuppgifter om 497 varor i mitten av varje månad i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå 1/2001-5/2007

Indextalen finns här (bara på finska): Konsumentprisindexet 2005=100

Källa: Konsumentprisindex 2007, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Kati Heikkinen (09) 1734 3472,
khi.stat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 14.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. maj 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2007/05/khi_2007_05_2007-06-14_tie_001_sv.html