Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.8.2007

Inflationen i juli 2,6 procent

Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat var i juli 2,6 procent. I juni var den 2,4 procent. Inflationen accelererade främst på grund av dyrare grönsaker.

Räntestegringarna höjde konsumentpriserna mest på årsnivå. Också dyrare livsmedel, telefonavgifter, aktielägenheter och fastigheter samt hyreshöjningarna påverkade inflationen. Stegringen av konsumentpriserna dämpades för sin del i juli mest på grund av att priserna på hemelektronik, databehandlingsutrustning, bränslen och begagnade personbilar gick ned jämfört med året innan.

Konsumentpriserna sjönk från juni till juli med 0,1 procent närmast på grund av klädrealisationerna.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 60 000 prisuppgifter om 497 varor i mitten av varje månad i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå 1/2001 - 7/2007

Indextalen finns här (bara på finska): Konsumentprisindexet 2005=100

Källa: Konsumentprisindex 2007, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Kati Heikkinen (09) 1734 3472,
khi.stat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 14.8.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. juli 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2007/07/khi_2007_07_2007-08-14_tie_001_sv.html