Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 15.2.2010

Inflationen i januari -0,2 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat var i januari -0,2 procent. I december var den -0,5 procent. Nedgången i konsumentpriserna avtog främst på grund av att nedgången i räntorna avtog och på att bränslen blev dyrare.

Jämfört med året innan sjönk konsumentpriserna i januari främst på grund av att räntorna och livsmedelspriserna sjönk. Också billigare telefonavgifter dämpade inflationen. Konsumentpriserna steg däremot mest på grund av dyrare bränsle, högre hyror, högre detaljhandelspriser på alkoholdrycker samt dyrare restaurang- och kafépriser jämfört med året innan.

Från december till januari gick konsumentpriserna upp med 0,1 procent.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 50 000 prisuppgifter om 497 varor i mitten av varje månad i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationsmätare i Finland, januari 2010

  Indextal Årsförändring Månadsförändring

Konsumentprisindex
2005=100

108,3

-0,2 %

0,1 %

Levnadskostnadsindex
1951:10 =100

1 729
   

Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100

109,1

1,6 %

0,1 %

Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

109,1

2,0 %

0,0 %

Inflationen i EMU-länderna 1,0 procent i januari enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i januari 1,0 procent. I december var den 0,9 procent. Motsvarande inflation i Finland var i januari 1,6 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter och andra krediter eller överlåtelse- och fordonsskatt. De konsumtionsposter och regler för utarbetande som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet har definierats med EU-förordningar.

Eurostats uppskattning av inflationen inom EMU-området baserar sig på de preliminära uppgifter som utges av medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för januari den 26 februari.

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter i januari 2,0 procent

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i januari 1,6 procent och av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 2,0 procent. Ändringarna i indirekta varuskatter hade alltså en prissänkande effekt på 0,4 procentenheter på årsnivå. Månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i januari 0,1 och av konstantskatteindexet 0,0 procent.

Tobaksskatten höjdes i januari med i genomsnitt 5 procent. Enligt det harmoniserade konsumentprisindexet steg tobakspriset med 4,6 procent och enligt konstantskatteindexet med 0,5, procent. Skattehöjningens prishöjande effekt på tobakspriserna var 4,1 procent från december till januari.

I konstantskatteindexet har den inverkan som ändringar i mervärdesskatter och andra indirekta varuskatter har på inflationen eliminerats genom att hålla skatterna konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Indexet mäter marknadsinflationen, dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än ändringar i indirekta varuskatter. Skatteändringarnas inverkan på priserna erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.

Källa: Konsumentprisindex 2010, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Christina Telasuo (09) 1734 3472, Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476,
Harmoniserat konsumentprisindex och harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter: Christina Telasuo (09) 1734 3472
khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 15.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. januari 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2010/01/khi_2010_01_2010-02-15_tie_001_sv.html