Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 15.3.2010

Inflationen i februari 0,1 procent

Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknatt steg i februari till 0,1 procent. I januari var den ännu -0,2 procent. Att konsumentpriserna började stiga berodde främst på att nedgången i räntorna avtog och på att priset på egnahemsfastigheter ökade.

Jämfört med förra året ökade konsumentpriserna i februari mest på grund av att bränsle, aktielägenheter och fastigheter samt restaurang- och kafétjänster blev dyrare. Till prisstegringen bidrog också högre detaljpriser på alkoholdrycker och högre hyror. Inflationen dämpades mest av att räntorna sjönk och livsmedlen blev billigare jämfört med året innan.

Från januari till februari steg konsumentpriserna med 0,4 procent. Detta berodde framför allt på att klädrealisationerna gradvist avtog och på att egnahemsfastigheter och grönsaker blev dyrare.

Statistikcentralens intervjuare samlar in omkring 50 000 prisuppgifter om 497 varor i mitten av varje månad i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationsmätare i Finland, februari 2010

  Indextal Årsförändring Månadsförändring

Konsumentprisindex
2005=100

108,7

0,1 %

0,4 %

Levnadskostnadsindex
1951:10 =100

1 735
   

Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100

109,5

1,3 %

0,4 %

Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

109,5

1,7 %

0,4 %

Inflationen i EMU-länderna 0,9 procent i februari enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i februari 0,9 procent. I januari var den 1,0 procent. Motsvarande inflation i Finland var i februari 1,3 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter och andra krediter eller överlåtelse- och fordonsskatt. De konsumtionsposter och regler för utarbetande som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet har definierats med EU-förordningar.

Eurostats uppskattning av inflationen inom EMU-området baserar sig på de preliminära uppgifter som utges av medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för februari den 16 mars.

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 1,7 procent i februari

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i februari 1,3 procent och av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 1,7 procent. Ändringarna i indirekta varuskatter hade en prissänkande effekt på -0,4 procentenheter på årsnivå. Månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet och av konstantskatteindexet var i februari 0,4 procent. I februari inträffade inga ändringar i indirekta varuskatter.

I konstantskatteindexet har den inverkan som ändringar i mervärdesskatter och andra indirekta varuskatter har på inflationen eliminerats genom att hålla skatterna konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Indexet mäter marknadsinflationen, dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än ändringar i indirekta varuskatter. Skatteändringarnas inverkan på priserna erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.

 

Källa: Konsumentprisindex 2010, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Christina Telasuo (09) 1734 3472, Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476,
Harmoniserat konsumentprisindex och harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter: Christina Telasuo (09) 1734 3472
khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 15.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. februari 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2010/02/khi_2010_02_2010-03-15_tie_001_sv.html