Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.7.2010

Inflationen i juni 0,9 procent

Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknar avtog i juni till 0,9 procent. I maj var den en procent jämnt.

Inflationsmätare i Finland, juni 2010

    Indextal            Årsförändring      Månadsförändring 
Konsumentprisindex 2005=100 109,7 0,9 % 0,2 %
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1 751    
Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 110,5 1,3 % 0,2 %
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 110,5 1,7 % 0,2 %

Dyrare bränsle höjde konsumentpriserna mest under året. Till prisstegringen bidrog också dyrare aktielägenheter och fastigheter, högre restaurang- och kafépriser samt högre detaljhandelspriser på alkoholdrycker jämfört med juni året innan. I juni dämpades inflationen i sin tur mest av att livsmedlen blev billigare och räntorna sjönk.

Konsumentpriserna steg med 0,2 procent från maj till juni.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om 497 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationen i EMU-länderna 1,4 procent i juni enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i juni 1,4 procent. I maj var den 1,6 procent. Motsvarande inflation i Finland var i juni 1,3 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter och andra krediter eller överlåtelse- och fordonsskatt. De konsumtionsposter och regler för utarbetande som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet har definierats med EU-förordningar.

Eurostats uppskattning av inflationen inom EMU-området baserar sig på de preliminära uppgifter som utges av medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för juni den 14 juli.

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter i juni 1,7 procent

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var således i juni 1,3 procent och av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 1,7 procent. Ändringarna i indirekta varuskatter hade sålunda en prissänkande effekt på 0,4 procentenheter på årsnivå. Månadsförändringen av både det harmoniserade konsumentprisindexet och av konstantskatteindexet var i juni 0,2 procent. Inga ändringar i varuanknutna indirekta skatter skedde i juni.

I konstantskatteindexet har den inverkan som ändringar i mervärdesskatter och andra indirekta varuskatter har på inflationen eliminerats genom att hålla skatterna konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Indexet mäter marknadsinflationen, dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än ändringar i indirekta varuskatter. Skatteändringarnas inverkan på priserna erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Antti Halmetoja (09) 1734 3475, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.7.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. juni 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2010/06/khi_2010_06_2010-07-14_tie_001_sv.html