Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 13.8.2010

Inflationen i juli 1,1 procent

Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat var i juli 1,1 procent. I juni var den 0,9 procent. Inflationen accelererade främst på grund av dyrare ägarboende och elektricitet.

Inflationsmätare i Finland, juli 2010

    Indextal            Årsförändring      Månadsförändring 
Konsumentprisindex 2005=100 109,1 1,1 % –0,5 %
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1 742    
Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 109,8 1,3 % –0,6 %
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 109,6 1,5 % –0,8 %

I juli steg konsumentpriserna främst på grund av dyrare aktielägenheter och fastigheter jämfört med föregående år. Till prisstegringen bidrog också dyrare bränsle, alkoholdrycker och elpriser jämfört med juli året innan. Inflationen dämpades mest av att livsmedlen blev billigare och räntorna sjönk.

Från juni till juli gick konsumentpriserna ned med 0,5 procent, vilket till största delen berodde på klädrealisationer och lägre priser på restaurang- och kafétjänster.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om 497 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Restaurangmaten blev billigare i juli

Mervärdesskatten på mat och alkoholfria drycker på restauranger och kaféer sänktes i juli från 22 procent till 13 procent. Om skattesänkningen hade överförts till sitt fulla belopp på priserna, skulle priserna ha sjunkit med 7,4 procent. Priserna på restaurang- och kafémat sjönk i juli med i genomsnitt 5,7 procent och priserna på alkoholfria drycker med 4,3 procent.

Statistikcentralens intervjuare samlar månatligen in ungefär 1 200 prisuppgifter i drygt 200 restauranger och kaféer.

Inflationen i EMU-länderna 1,7 procent i juli enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i juli 1,7 procent. I juni var den 1,4 procent. Motsvarande inflation i Finland var i juli 1,3 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter och andra krediter eller överlåtelse- och fordonsskatt. De konsumtionsposter och regler för utarbetande som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet har definierats med EU-förordningar.

Eurostats uppskattning av inflationen inom EMU-området baserar sig på de preliminära uppgifter som utges av medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för juli den 16 augusti.

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 1,5 procent i juli

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var alltså i juli 1,3 procent och av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 1,5 procent. Ändringarna i indirekta varuskatter hade sålunda en sammanlagd prissänkande effekt på 0,2 procentenheter på årsnivå. Månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i juli -0,6 procent och av konstantskatteindexet -0,8 procent. I juli steg mervärdesskatten med en procentenhet med undantag av mat och alkoholfria drycker på restauranger och kaféer, vilkas moms sjönk från 22 procent till 13 procent. På månadsnivå innebar dessa skatteändringar en höjande inverkan på konsumentpriserna med 0,2 procentenheter.

I konstantskatteindexet har den inverkan som ändringar i mervärdesskatten och andra indirekta varuskatter har på inflationen eliminerats genom att hålla skatterna konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Indexet mäter marknadsinflationen, dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än ändringar i indirekta varuskatter. Skatteändringarnas inverkan på priserna erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Christina Telasuo (09) 1734 3472, Antti Halmetoja (09) 1734 3475, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 13.8.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. juli 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2010/07/khi_2010_07_2010-08-13_tie_001_sv.html