Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.9.2010

Inflationen i augusti 1,2 procent

Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat var i augusti 1,2 procent. I juli var den 1,1 procent.

Inflationsmätare i Finland, augusti 2010

    Indextal            Årsförändring      Månadsförändring 
Konsumentprisindex 2005=100 109,6 1,2 % 0,4 %
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1 749    
Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 110,3 1,3 % 0,4 %
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 110,0 1,5 % 0,4 %

I augusti steg konsumentpriserna främst på grund av dyrare aktielägenheter och fastigheter samt dyrare bränslen jämfört med föregående år. Till prisstegringen bidrog också dyrare detaljhandelpriser på alkoholdrycker och dyrare elpriser samt hyreshöjningar jämfört med augusti året innan. Inflationen dämpades mest av att livsmedlen blev billigare och räntorna sjönk.

Från juli till augusti steg konsumentpriserna med 0,4 procent. Detta berodde främst på att klädrealisationerna höll på att ta slut och egnahemsfastigheterna och telefonsamtalen blev dyrare.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om 497 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationen i EMU-länderna 1,6 procent i augusti enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i augusti 1,6 procent. I juli var den 1,7 procent. Motsvarande inflation i Finland var i augusti 1,3 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter och andra krediter eller överlåtelse- och fordonsskatt. De konsumtionsposter och regler för utarbetande som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet har definierats med EU-förordningar.

Eurostats uppskattning av inflationen inom EMU-området baserar sig på de preliminära uppgifter som utges av medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för augusti den 15 september.

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter i augusti 1,5 procent

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i augusti alltså 1,3 procent och av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 1,5 procent. Ändringarna i indirekta varuskatter hade sålunda en sammanlagd prissänkande effekt på 0,2 procentenheter på årsnivå. Månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet och av konstantskatteindexet var i augusti 0,4 procent. Inga skatteändringar intreffade i augusti.

I konstantskatteindexet har den inverkan som ändringar i mervärdesskatter och andra indirekta varuskatter har på inflationen eliminerats genom att hålla skatterna konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Indexet mäter marknadsinflationen, dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än ändringar i indirekta varuskatter. Skatteändringarnas inverkan på priserna erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Kati Heikkinen (09) 1734 3468, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. augusti 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2010/08/khi_2010_08_2010-09-14_tie_001_sv.html