Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 15.11.2010

Inflationen tilltog till 2,3 procent i oktober

Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat tilltog i oktober till 2,3 procent. I september var den 1,4 procent. Att inflationen tilltog berodde nästan helt på att effekten av sänkningen av livsmedelsmomsen har upphört och maten blivit dyrare.

Inflationsmätare i Finland, oktober 2010

    Indextal            Årsförändring      Månadsförändring 
Konsumentprisindex 2005=100 110,5 2,3 % 0,4 %
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1 764    
Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 111,2 2,3 % 0,4 %
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 111,0 2,1 % 0,4 %

I oktober steg konsumentpriserna främst på grund av dyrare bränslen, livsmedel och alkoholfria drycker samt dyrare aktielägenheter och fastigheter jämfört med föregående år. Också hyreshöjningarna och högre priser på el, kultur- och fritidstjänster samt tobak från oktober i fjol inverkade på inflationen. Inflationen dämpades mest av att räntorna sjönk och utrikes flygresor, samtals- och internetavgifterna samt charterresorna blev billigare. Även sänkningen av mervärdesskatten på restaurangservices höll tillbaka konsumentpriserna.

Konsumentpriserna steg med 0,4 procent från september till oktober. Det berodde främst på att livsmedel och kläder blev dyrare.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om 497 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationen i EMU-länderna 1,9 procent i oktober enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna 1,9 procent i oktober. I september var den 1,8 procent. Motsvarande inflation i Finland var i oktober 2,3 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter och andra krediter eller överlåtelse- och fordonsskatt. De konsumtionsposter och regler för utarbetande som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet har definierats med EU-förordningar.

Eurostats uppskattning av inflationen inom EMU-området baserar sig på de preliminära uppgifter som utges av medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för oktober den 16 november.

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 2,1 procent i oktober

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i oktober alltså 2,3 procent och av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 2,1 procent. Ändringarna i indirekta varuskatter hade en sammanlagd prishöjande effekt på 0,3 procentenheter på årsnivå. Månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet och av konstantskatteindexet var i oktober 0,4 procent. Inga skatteändringar skedde i oktober.

I konstantskatteindexet har den inverkan som ändringar i mervärdesskatter och andra indirekta varuskatter har på inflationen eliminerats genom att hålla skatterna konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Indexet mäter den s.k. marknadsinflationen, dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än ändringar i indirekta varuskatter. Skatteändringarnas inverkan på priserna erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Kati Heikkinen (09) 1734 3468, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. oktober 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2010/10/khi_2010_10_2010-11-15_tie_001_sv.html