Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 18.2.2011

Inflationen i januari 3,0 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat var i januari 3,0 procent. I december var den 2,9 procent. Fr.o.m. januari 2011 räknas förändringarna i konsumentpriserna enligt det nya konsumentprisindexet 2010=100.

Inflationsmätare i Finland, januari 2011

    Indextal            Årsförändring      Månadsförändring 
Konsumentprisindex 2010=100 101,8 3,0 % 0,4 %
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1 783    
Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 112,5 3,1 % 0,4 %

I januari steg konsumentpriserna främst på grund av dyrare bränslen, livsmedel och alkoholfria drycker samt dyrare elektricitet, aktielägenheter och fastigheter jämfört med året innan. Också ökade priser på kläder och hyreshöjningar inverkade på inflationen. Inflationen dämpades i januari mest av att räntorna sjönk och hemelektronik och utrikes flygtransporter blev billigare jämfört med föregående år.

Från december till januari gick konsumentpriserna upp med 0,4 procent. Detta berodde främst på att elektricitet, livsmedel och alkoholfria drycker samt bränslen blev dyrare. Till höjningarna av priserna på el och livsmedel bidrog i betydande grad höjningen av elskatten samt den nya punktskatten på sötsaker och läskedrycker.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om 483 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat. Användarhandboken för Konsumentprisindex 2005=100 finns på hemsidan av konsumentprisindexet (www.stat.fi). Den nya användarhandboken för Konsumentprisindex 2010=100 ska publiseras senare i vår.

Konsumentprisindexet reviderades

Statistikcentralen reviderade konsumentprisindexet så att det bättre motsvarar den nuvarande privata konsumtion. Viktstrukturen och varukorgen för indexet uppdaterades och omkring 15 procent av prisinsamlings varorna och tjänsterna byttes ut. Viktstrukturen baserar sig i huvudsak på uppgifter i nationalräkenskaperna. Basåret för det nya indexet är 2010.

Inflationen i euroområdet 2,4 procent i januari enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i januari 2,4 procent. I december var den 2,2 procent. Motsvarande inflation i Finland var i januari 3,1 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter och andra krediter, brandförsäkring på egnahemshus eller fordonsskatt. De konsumtionsposter och regler för utarbetande som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet har definierats med EU-förordningar.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på de preliminära uppgifter som utges av medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för januari den 28 februari. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Christina Telasuo (09) 1734 3472, Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (347,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 18.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. januari 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2011/01/khi_2011_01_2011-02-18_tie_001_sv.html